Enligt kaninavelsföreningen

Skötsel

Så här sköter du om din kanin

Klippa klor

Eftersom tamkaniner inte har möjlighet att slita ner sina klor på ett naturligt sätt måste de klippas regelbundet. Särskilt viktigt är att kontrollera klornas längd hos dräktiga honor. Har honorna långa och vassa klor är det lätt att de skadar ungarna. Om klorna tillåts bli för långa kan de dessutom brytas eller böjas så att de växer in i tassens undersida. Klorna klipps ca varannan månad. Var försiktig vid klippning så att blodkärlet (pulpan) inte skadas. 

Foder

Uppfödaren ska informera om vad och hur mycket din kanin ska äta. Följ instruktionerna noga eftersom kaninens mage är mycket känslig för foderbyten.

Kaniners grundfoder ska innehålla hö (sommartid även gräs och löv), väl sammansatt kaninpellets/
spannmål och vatten. Kaniner har ett stort behov av vitaminer.


       


Att gnaga på en gren ger bra sysselsättning och är bra för tänderna


Friskt vatten är ett måste

Sjukdomar

Vid felaktig utfodring och dåliga stallförhållanden, där djuren under en längre tid får sin naturliga motståndskraft nedbruten, ökar risken för parasit- och bakterieangrepp. Därför ligger hela tyngdpunkten vid sjukdomsbekämpning i det förebyggande arbetet. De sjukdomar som oftast drabbar kaniner är förstoppning och diarré.

Sjukdomars uppkomst kan sammanfattas enligt följande:  

 • Dåligt foder: skämt eller mögligt, felaktig fodersammansättning, smutsigt vatten, snabba byten av olika fodersorter. Foder som är smittat av parasiter, virus eller bakterier.
 • Dålig miljö: hög luftfuktighet, för hög/låg temperatur, damm, ammoniakångor/dålig ventilation, för små burar, för mörkt och för trångt.

 • Tips och råd till dig som nyss blivit kaninägare eller som funderar på att skaffa en kanin.

  Hantering
  Om du sköter om din kanin väl kommer du att ha en god kamrat i många år. Följ uppfödarens information om kaninens vardagliga skötsel, åtminstone första tiden, så blir omställningen för kaninen mindre och lättare. Be uppfödaren att få med lite av det foder kaninen är van att äta.

  Uppträd lugnt

  Du ska alltid uppträda lugnt när du handskas med djur. I annat fall kan de bli skrämda och skada sig. Ska kaninen flyttas en längre sträcka ska du använda lämplig transportbur.

  Lyft alltid kaninen med båda händerna, sätt den ena handen under bröstkorgen och den andra under bakkroppen. Bär kaninen tätt mot kroppen vilande på ena armen, med den andra handen i ett stadigt grepp om öron och nackskinn. Kaninen får aldrig lyftas i öronen eller enbart i nackskinnet.

  Kaninen ska skyddas mot objudna gäster, som hund eller räv.

  Transport av kaniner

  All transport eller förflyttning av kaniner innebär ett stressmoment. Det är därför viktigt att transportburen är av god kvalitet med bra ventilation så att transporten kan ske på bästa sätt. Transportburen ska vara anpassad efter kaninens storlek. Kaninen ska kunna ligga normalt samt resa sig upp och vända sig i buren. Under transporten får kaninen inte utsättas för korsdrag, stark kyla eller värme, den kan bli sjuk av detta eller få värmeslag och dö. 

   

  Skydd för väder och vind

  Kaniner trivs bra utomhus, även i låga temperaturer. Vintertid bör buren stå minst en halv meter över marken. Buren bör ha tre vindskyddande väggar men den behöver inte vara isolerad. Den bör stå så att den skyddas från starkt solsken, blåst, drag och nederbörd i form regn och snö. Botten, som ska vara fast, täcks med strömaterial som kutterspån och halm. Vintertid är det speciellt viktigt att tillgången till halm är riklig.

  Bedriver man avel i ouppvärmda lokaler måste honorna under den kallare årstiden ha tillgång till bra redlådor för sina ungar. Hamnar nyfödda ungar utanför boet fryser de fort ihjäl. Tänk på att vatten och grönsaker fryser vid minusgrader. Digivande honor är mycket beroende av tillgång till friskt vatten.

  Rengöring
  Rengör minst en gång i veckan.