Exteriörbedömning av kanin

Exteriörbedömning av kanin

Vid exteriörbedömningen tittar domaren på vikt, rasprägel och presentation, klornas färg, öronlängd, kroppsform, pälsens täthet och kvalitet, färg och teckning samt kaninens kondition, vård o sundhet.

Noteringarna görs på ett bedömningskort.

 

När kaninen kommer fram på  bedömningsbordet tittar domaren på kortet så att ras och färg är rätt. Därefter kontrolleras att numret i kaninens vänstra öra stämmer med det som står på kortet. Kaniner födda 2005 och senare ska ha ett uppfödarnummer i höger öra.

 

Är numret fel jämförs kortet med anmälningssedeln. Har uppfödaren uppgivit fel nummer utesluts kaninen från bedömning.


Viltgrå Hermelinhona med ungar

 

Punkter på bedömningskortet

 

·          Vikten kontrolleras.

·          Rasprägel och presentation
Domaren tittar på öronens ställning och längd, (på alla typer av Vädur mäts öronläng-den från spets till spets) ser efter om kaninen har någon hakpåse och att den sitter fint på bordet. Sedan vänder domaren på kaninen, kontrollerar kön, svans, tänder, buk- och klofärg.

·          Kroppsform
Vid bedömning av kroppsform stryker domaren kaninen längst rygg och sidor för att avgöra om den är välformad och inte har några utstående kanter.

·          Pälsens kvalitet avgörs genom att känna på "slaget" i pälsen. Är kvaliteten bra faller pälsen på plats med en gång, när domaren stryker den mothårs.

·          Pälsens täthet kontrolleras genom att domaren blåser i den.

·          Färg och teckning som är nästa punkt på bedömningskortet är helt beroende på vilken variant man har.

·          Kondition, vård och sundhet . Uppfödaren ska se till att alla klorna finns, är klippta och att kaninen är ren överallt. Misstänker du att kaninen är sjuk skall du lämna den hemma. Sjuka djur bedöms inte.

 

Stam                    En hane och två honor som tävlar tillsammans

Grupp                   Tre hanar eller tre honor som tävlar tillsammans

Kollektion            Fyra kaniner som tävlar tillsammans, båda könen ska vara representerade

Elitgrupp              Fyra kaniner oberoende av ras, färg, teckning, hårstruktur, kön eller ålder tävlar 
                              tillsammans

 

1,0                         Hane

0,1                         Hona

1,2                         En hane och två honor

0,3                         Tre honor

3,0                         Tre hanar

 

Vuxna djur           Kaninen ska vid bedömningen vara minst sex månader

Ungdjur                 På bedömningsdagen ska kaninen vara minst fyra månader

 

Så här går det till på en utställning

Så här går det till på en utställning


    Utställningsburar med numrerade burfack och bedömningskort

 

Utställningsarrangören ser till att du får reda på i vilket burfack du skall sätta in din kanin. Antingen får du en lapp hemskickad eller delas nummerlappen ut på utställningen. Burfacken är numrerade. Sätt kaninen och en vattenskål i det fack som motsvarar numret du fått.

 

Särskilt utsedda bärare hämtar din kanin och bär fram den till vägning och sedan till en domare. Efter det att kaninen är bedömd bärs den tillbaka till sitt burfack. På varje burfack sätts ett kort upp där resultatet av domarens bedömning finns, alltså hur många poäng kaninen har fått.

Kaninen skall nu sitta i sitt burfack tills efter prisutdelningen. Är det en utställning som pågår under två dagar skall kaninen vara kvar på utställningen under natten.

 

Anmälnings klasser

      
                                                Angoraprodukter                                   
 

A: Vuxna djur (enskilda, stammar och grupper)
Djuren skall vid bedömningen vara minst sex månader gamla. De kan indelas i stammar, grupper och enskilda djur. En stam består av två honor och en hane. Stam eller grupp skall innehålla samma ras, färg-, teckning och strukturvariant. Grupp består av tre honor eller tre hanar. 

 

B : Ungdjur (enskilda, stammar och grupper).
Djuren skall på bedömningsdagen vara minst fyra månader gamla och får ställas ut som ungdjur ända fram till sju månader. Stambokförda kaniner får inte ställas ut i denna klass. 

 

C: Enskilda kaniner som tävlar i konkurrens med varandra.

 

D: Avkastningsbedömning (hona med ungar). Ungarna skall vara minst 42 och högst 56 dagar gamla. Ungarna behöver inte vara märkta i vänster öra.

 

E: Familjegrupp (mor eller far med minst fem avkomlingar).

 

F: Kollektioner (fyra kaniner av samma ras och färg-, päls- eller teckningsvariant). Kollektionen kan bestå av både vuxna och ungdjur.

 

G: Elitgrupp (fyra djur oberoende av ras, färg, teckning, hårstruktur, kön, ålder och men de ska vara minst fyra månader).

 

K: Produkter (framställda handarbeten).  

M: Ungdjursgrupp (tre-fem ungdjur som är minst åtta och högst fjorton veckor gamla på bedömningsdagen. De skall kunna placeras i ett utställningsfack). 

 

Rätt i fylld anmälningsblankett

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan inkom            NR 

 

 

 

 

 

 

ANMÄLNINGSSEDEL

 

 

 

Ras

Hermelin 

Färgvariant

 Viltgrå

Klass

 

Kön

Märkt

 

 

Ålder

Uppfödning

Hona med ungar

Till

salu

 Pris

Katalognr

Hane

Hona

V öra

H öra

Födelsedatum

mån

dag

Egen

Inköpt

Antal

Födelsedatum

 

 

656

A93

2006-04-01

 

 

 

 

 

 

 

 

624

A93

2006-01-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

617

A93

2006-01-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utställningsplats

 

 

Mörrum 

Datum

  2006-12-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn

 Ziv o Zoo-Erik

Telefon

 0454-428 13

Adress

 Krusbärsvägen 12

Mobiltel

 

Postadr

 293 41 Olofström

Medlem län

Blekinge 

Senior

 

e-postadr

 siv.bromster@skaf.info

Medlemsnummer

793 o 794 

Junior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälningsavgift  kr

  150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champion

För att bli Svensk Utställningschampion måste kaninen uppnå minst 95 poäng vid 3 st tillfällen Kaninen måste ha varit bedömd av minst 2 st olika domare och minst en bedömning måste ha varit i vuxen klass.